Res världen över, hållbart

Gör ansvarsfulla affärsresor med hjälp av funktioner som visar koldioxidutsläpp för flyg i vår självservice-plattform och CO2 rapporter.

Gör ansvarsfulla resval

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör på BCD Travel Direct och vi ser allvarligt på konsekvenserna av affärsresor för vår planet. För att hjälpa våra kunder att göra mer ansvarsfulla val för deras affärsresor har vi lagt till CO2 displayer i vår självservice-plattform och CO2 rapporter ingår i alla våra paketlösningar.

CO2 display för flyg

Vi hjälper dig att göra gröna val för affärsresor med inbyggd display för koldioxidutsläpp vid varje flygalternativ.

Utsläppsrapporter

För att veta ditt företags totala koldioxidavtryck tar du enkelt ut COreserapporter på vår plattform. Du bestämmer själv om eller när du vill kompensera för företagets utsläpp, men vi litar på att du gör rätt val.

BCD_QuoteMark_White

Vi bryr oss om våra medarbetare, kunder och framtiden. Att vara en hållbar partner har stor betydelse.

Kathy Jackson

Vice President, Executive Chair Sustainability
BCD Travel

Vi är EcoVadis Platinum rankade

EcoVadis är en världsledande plattform för revisioner av företagens sociala ansvar och har ranka oss med högsta möjliga betyg fem år i rad: Platinum (tidigare guld).

Res världen över, hållbart